Gezag ondermijnt zichzelf

Gezag hoef je niet te ondermijnen, het ondermijnt zichzelf.

Geef acht!

Dat kan alleen maar afkomstig zijn van iemand die gezag wil uitstralen over anderen, want waarom zou dat anders geroepen worden? Misschien omdat degene die het uitroept acht moet geven op zichzelf? Want wat je zegt ben jezelf, is een veel gehoorde kreet.
Degene die acht moeten géven, hoeven geen cijfer 8 te overhandigen, maar moeten bedachtzaam zijn, want er volgt iets belangrijks. Je wordt geïnspecteerd, er wordt paraatheid en oplettendheid van je verwacht. Het gezag heeft gesproken en daar heb je naar te luisteren. Klaar!

Vroeger als kind leefde je al onder het gezag van jouw ouders, de school en eventueel de kerk. Je vond het normaal of niet, maar gezag was er altijd wel. Het vreemde is dat ieder mens dit op de een of andere manier accepteert, alhoewel het wel steeds minder wordt.
Pas vanaf een bepaalde leeftijd ontstaat er verzet en willen mensen niet meer onder gezag staan, ze willen niet meer dat anderen zeggen wat ze toe doen of te laten hebben. Kijk maar eens naar wat er gebeurt tussen bestuur en samenleving waar het gaat om de vluchtelingenopvang.

Het is best interessant je af te vragen in hoeverre je zelf (nog) onder het gezag staat of dat je gezag uitoefent over anderen. Dat zal uiteraard afhangen welke functie je bekleedt. Als je minister, staatssecretaris of burgemeester bent en je bent belast met de opvang van asielzoekers, krijg je te maken met gezag.
Bij de politie speelt gezag uiteraard een belangrijke rol. Zij oefent haar taak uit in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, wat letterlijk betekent dat je dient uit te voeren wat je wordt opgelegd. Als je dan ziet hoe er in de vele verschillende landen wordt omgegaan met het gezag aangaande de vluchtelingenstroom, dan is het duidelijk dat er totaal geen sprake is van eenheid. Logisch dat er dan conflicten ontstaan.

Het hele politiebestel is opgebouwd uit gezag en ondergeschiktheid en ik heb door de jaren heen een ontwikkeling meegemaakt, waarbij ik op een zodanige manier onder het gezag van ouders, school en kerk heb gestaan, dat dit mij onbewust bracht tot de keuze om politieman te worden. Op die manier kon ik zélf het gezag uitoefenen over anderen en na bijna 30 jaar kwam ik erachter dat dit slechts een noodzakelijk leerproces is geweest. Ik kreeg gaandeweg problemen met deze positie en ik voelde aan dat het niet in orde was. Het gevoel om het gezag uit te oefenen verdween en ik leerde de méns lief te hebben.

Het mooie daarvan is dat ik toch het politieberoep heb kunnen blijven uitoefenen, maar op een andere manier. Er werd geen verzet meer tegen mij geboden, ik werd niet meer aangevallen en beledigd, ik raakte nauwelijks nog in conflict met criminelen en het opvallendste was dat verdachten vrijwel altijd een volledige bekentenis aflegden, zonder dat daarbij psychische druk moest worden toegepast. Doordat mijn gezaghebbende uiterlijk vertoon verdween, ontstond er ruimte voor acceptatie en respect. En wanneer dit naar anderen toe getoond wordt, krijg je het altijd in even hoge mate terug.

Ik vraag me af of mijn individuele ontwikkeling heeft bijgedragen of bijdraagt aan een betere wereld. Als ik naar het journaal kijk, de krant lees of op de digitale snelweg lees wat er allemaal gaande is op de wereld, dan lijkt het erop alsof de hele wereld naar de verdommenis gaat. Dat gebeurt natuurlijk niet, want de aarde is heus wel in staat om de mens tot de orde te roepen wanneer deze een bedreiging voor haar vormt. Wat ik wel zeker weet is, dat ik er voor heb gezorgd dat mijn wereld er beter, rustiger, veiliger en leefbaarder is geworden.

Dat is toch pure winst, nietwaar?

6 Comments

  1. In het begin van zo’n loopbaan, kan je spreken over carrière?, heb je lijnen te volgen. Jaren volgen elkaar op. Ervaring idem. Op die manier komt de balans in evenwicht, neem je al eens een emmer water mee om bij de wijn te doen en vind je het middel om leefbaarder doorheen de job te stappen. Ook positief voor de onmiddellijke of iets verdere omgeving. Mooi stuk andermaal.

    Reply

Laat een bericht achter.