Boek_Gezagsdragers_145x218In dit boek is een integrale briefwisseling (per e-mail) tussen mij als (oud)politieagent en Bill Banning, theoloog en docent godsdienst en levensbeschouwing en klassieke culturele vorming aan het d’Oultremontcollege te Druenen.

De redactie van Stichting Beroepseer vroeg ons om, ten behoeve van het boek Gezagsdragers, per e-mail van gedachten te wisselen over de overeenkomsten in onze afzonderlijke boeken. Daarin beschrijven we beide op een zeer persoonlijke manier over gedenkwaardige én pijnlijke ervaringen als respectievelijk diender en leraar. Voor ons was het een eerste kennismaking.
De briefwisseling is als een tien bladzijden tellend hoofdstuk opgenomen in het boek onder de titel:
Ecce homo! Waarom de gezagsdrager de mens in zichzelf en anderen moet durven zien.

Op 21 juni 2012 werd het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan de toenmalige minister van BZK, Liesbeth Spies. Uiteraard waren Bill Banning en ik daarbij aanwezig.

Voor meer informatie klik hier.

Laat een bericht achter.