Het Kosthuis

Na de opleiding trad ik op 1 oktober 1970 officieel in dienst van het korps gemeentepolitie Maastricht. In die tijd was het gewenst dat jonge politiemensen in hun standplaats een kosthuis zochten, zeker als ze meer dan twintig kilometer moesten reizen om van de thuishaven naar de plaats van tewerkstelling te komen. Ik viel nog net binnen die grens, verhuizing was derhalve niet vereist. De eerste paar jaar bleef ik thuis wonen, ik had toen al verkering, maar wij hadden nauwelijks iets bij elkaar gespaard om te gaan trouwen. Ik gaf nog steeds een groot gedeelte van mijn inkomen af ten bate van het gezin. De situatie thuis was echter van dien aard dat ik er toch niet aan ontkwam om op zoek te gaan naar een kosthuis. Mijn drang naar zelfstandigheid werd heviger, een sterk gevoel stak de kop op om op zoek te gaan naar een eigen plekje waar ik in alle rust zou kunnen gaan wonen.

Lees verder →