Dan had je maar niet bij de politie moeten gaan

Als politieman maak je gedurende je carrière heel wat mee. Eenmaal gepensioneerd, moet je het doen met wat je leest en hoort over het politiewerk. Vaak gaat het ook om negatieve zaken, zoals het geweldgebruik door en tegen politiemensen, criminele activiteiten die de een of andere diender heeft ontplooid of over (schijnbare) onnozelheid in het optreden. Er wordt gescholden, gelachen, gehoond en bekritiseerd. Politiewerk is echter veel meer dan dat. Wat dacht je hiervan?
Lees verder →

Etnisch profileren

F1000011Rapper Typhoon werd gecontroleerd door de politie. Hij liet via Twitter weten dat de controle niet was vanwege een verkeersovertreding, maar omdat…
Prompt waren de rapen gaar. De drie puntjes aan het eind van de tweet zorgden daar wel voor.
Gevolg: binnen de kortste keren hing jan en alleman in de gordijnen. Zie je wel, de politie profileert wel degelijk op etnische gronden.
Lees verder →

Integer, net op het randje of er overheen?

Integriteit en maatschappelijke zorg zijn belangrijke begrippen binnen de politiewereld, ze zijn in veel korpslogo’s terug te vinden. Zo ook in dat van het korps Limburg-Zuid. Hier werd de afkorting P.I.M. (Professionaliteit, Integriteit en Maatschappelijke betrokkenheid) gebruikt. Dergelijke logo’s ontstonden pas na de reorganisatie in 1994. Daarvóór waren deze kernwaarden zo vanzelfsprekend dat er geen extra aandacht aan hoefde te worden besteed. P.I.M. heeft intussen het veld moeten ruimen en ervoor in de plaats staan nu de woorden waakzaamheid en dienstbaarheid hoog in het vaandel.

Lees verder →

Politie, vriend en helper?

Geweld tegen en door de politie is van alle tijden. De politie gaat immers de confrontatie aan met de samenleving, waar diezelfde samenleving afstand neemt van en zich omkeert bij agressief en gewelddadig gedrag van medeburgers of afgeeft op het wel of niet optreden van de politie.
F1000011Ik ben zelf 43 jaar lang politieman geweest. Heb met het nodige geweld te maken gehad. Ook met bedreigingen buiten diensttijd. De jarenlange confrontatie met criminele en overlast veroorzakende leden van een paar families in de wijk waar ik jarenlang werkte én woonde, zorgde af en toe voor spanning, zowel beroepsmatig als privé. Ik pakte bijna ieder familielid op voor het een of andere vergrijp, tot aan moord toe. Soms liep dat uit op knokpartijen en heb ik menigmaal de wapenstok gehanteerd en zelfs een paar keer het pistool moeten trekken.

Lees verder →

Het Kosthuis

Na de opleiding trad ik op 1 oktober 1970 officieel in dienst van het korps gemeentepolitie Maastricht. In die tijd was het gewenst dat jonge politiemensen in hun standplaats een kosthuis zochten, zeker als ze meer dan twintig kilometer moesten reizen om van de thuishaven naar de plaats van tewerkstelling te komen. Ik viel nog net binnen die grens, verhuizing was derhalve niet vereist. De eerste paar jaar bleef ik thuis wonen, ik had toen al verkering, maar wij hadden nauwelijks iets bij elkaar gespaard om te gaan trouwen. Ik gaf nog steeds een groot gedeelte van mijn inkomen af ten bate van het gezin. De situatie thuis was echter van dien aard dat ik er toch niet aan ontkwam om op zoek te gaan naar een kosthuis. Mijn drang naar zelfstandigheid werd heviger, een sterk gevoel stak de kop op om op zoek te gaan naar een eigen plekje waar ik in alle rust zou kunnen gaan wonen.

Lees verder →

Vigilat ut quiscant

Vigilat ut quiscant.
Hij waakt opdat zij rusten.

Dat is de betekenis van deze oude strijdkreet die het logo van de Nederlandse politie sierde. Inmiddels is het motto waakzaam en dienstbaar ervoor in de plaats getreden. In beide gevallen wordt echter aangegeven dat de politie in dienst staat van de samenleving. Maar wat te doen als het optreden van een diender in de uitoefening van zijn dienst door de rechter wordt veroordeeld met poging tot doodslag? Dat is een criminele handeling waarop een zware gevangenisstraf staat. Doodslag is immers iemand opzettelijk van het leven beroven. Zou de onderhavige politieman, die recent werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, echt geprobeerd hebben het slachtoffer opzettelijk van diens leven te beroven?

Lees verder →