Over Schilderspoëzie en Allerlei.

In de rubriek Schilderspoëzie en laat ik iets zien van mijn creativiteit, die zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Het is een combinatie van de schilderkunst van mijn broer Alfons Smeets en door mij spontaan opgeschreven teksten bij het bekijken van een aantal van zijn schilderijen. Verder laat ik mij inspireren door foto’s die mij raken, maar ook door kunstwerken, gebeurtenissen, muziek, evenementen, mensen en allerlei taferelen.
De teksten voldoen niet aan de wetten en regels voor het maken van gedichten. Dat is nooit mijn intentie geweest. Ik probeer wel de diepzinnigheid in mijn denken bij het bekijken van de schilderijen, zichtbaar te maken middels de woorden en zinnen die zich vanzelf aandienen. Tevens gebruik ik het materiaal voor metaforen welke ik in mijn poëzie verwerk. Intussen heb ik meer dan 50 schilderijen van Alfons en meer dan 100 andere foto’s etc. op deze manier van poëzie voorzien. Mijn bedoeling is om politieverhalen, fotomateriaal met poëzie en columns te bundelen in één boek. Een deadline stel ik mezelf niet meer. Ik voel me als pensionado geheel bevrijd van alle verplichtingen.

In de rubriek Allerlei staan korte teksten die spontaan bij me opkwamen n.a.v. gebeurtenissen, ervaringen en gevoelens gedurende mijn leven. Als je geïnteresseerd bent in de kunst van mijn broer Alfons, verwijs ik graag naar de volgende website:

www.as-ek.nl