Afmaken wat nog niet op orde is

In het Korpsblad 24/7 staat een uitgebreid interview met Minister Grapperhaus van J&V.
We weten nu tenminste dat hij een liefhebber van Kuifje is en dat een reis naar de maan hem wel aanspreekt. Jammer voor wie hem die reis toewenst, hij loopt niet naar de maan, maar zit in Den Haag om daar zijn verantwoordelijkheid als minister over de Nationale Politie te dragen.

Als gepensioneerde politieman, die nog best veel contacten heeft met de huidige politiewereld, moet ik zeggen dat ik uit diezelfde wereld hele andere verhalen hoor dan de bewindsman in het interview vertelt. Oké, wat betreft de aanpak en opvang van geestelijk verwarde personen is er een slag geslagen, alhoewel het natuurlijk wel zo is dat de politie in de regel als eerste op een melding van een ‘verwarde’ persoon afgaat, ook al is op dat moment niet bekend of het überhaupt om een verwarde persoon gaat.

Over de aanpak van georganiseerde misdaad spreekt Grapperhaus grote woorden. Woorden die we ook hoorden van Van der Steur en Opstelten. Dat zijn we wel gewend. Eerlijkheidshalve moet ik er bij zeggen dat deze minister wel miljoenen extra gaat investeren in die aanpak. Dat was voorheen wel anders, vanwege allerlei bezuinigingen.

Dat geldt ook voor extra investeringen in het versterken van de politie (meer politie). Het zal alleen nog jaren duren voordat deze mensen zijn opgeleid en daadwerkelijk aan het werk gaan. Tegelijkertijd staat de grote exodus van personeel voor de deur, is eigenlijk al begonnen, maar als gevolg van eerdere maatregelen door de vorige kabinetten is dat verloop uitgestreken over een paar jaar extra (o.a. verhoging pensioenleeftijd).
Als derde punt wordt er in het interview gesproken over de bezetting van de wijkagenten. Deze zou landelijk op orde zijn. Wat bedoelt de minister precies? Immers, direct hierna zegt hij dat het er nu op aankomt de wijkagent nog beter te faciliteren. Zou de werkelijke inzet van wijkagenten worden bereikt met mobiele ICT-apparatuur, trainingen over diversiteit, etnisch profileren en een efficiëntere relatie met de opsporing? Ik waag het te betwijfelen. Op tijden dat wijkpolitieagenten aan het trainen zijn, kunnen ze niet in de wijk zijn.
Ik hoor hele andere berichten over de praktische inzet van de wijkagent. Ze worden nog steeds massaal ‘misbruikt’ om gaten in de roosters te vullen, gaten die vallen vanwege onderbezetting, ziekte, cursussen, extra inzetten bij evenementen en personele mutaties.

Mooie woorden van een nieuwe minister. Hij is er trots op dat er momenteel één politie is die landelijk, regionaal en lokaal werkt als organisatie aan de veiligheid van ons land. Hij zegt ook dat politiemensen grote waardering verdienen dat ze het werk op alle niveaus in de organisatie hebben doorgezet. Ik lees in het interview geen woord over PTSS, de impact van het beroep op de geestesgesteldheid van politiemensen, de duizenden langdurig zieken die elk jaar opnieuw worden geteld.
Maar, geen nood, minister Grapperhaus belooft dat afgemaakt wordt wat nog niet op orde is. Dat komt mij bekend voor, maar toen ging het over een gebouw waarvan alleen nog maar de plinten hoefden te worden afgeverfd.

Zou het kunnen dat zo’n gebouw op de maan staat?

2 Comments

  1. De oprichting van een NP korps is gebleken weggegooid geld te zijn. Het gezag op straat lijkt te zijn verdampt en het respect voor “blauw” is ook met de muziek mee. Ook de nazorg van politiepersoneel dat betrokken is geweest bij zeer ingrijpende incidenten komt kennelijk niet van de korpsleiding, maar moet het hebben van de collega’s van de eenheid/bureau waar men werkt. Jammer, weer een gemiste kans van dit Ministerie.

    Reply

Laat een bericht achter.