We gaan er op vooruit!

We gaan er met z’n allen op vooruit!

Het CPB is eruit. De rekenmeesters hebben vastgesteld dat wij met z’n allen gemiddeld 1,6 % meer te besteden hebben in 2019.
Gemiddeld ja. Daar heb je het weer. Altijd dat gemiddelde. Gemiddeld is de uitkomst van alle inkomens bij elkaar optellen en dat vervolgens delen door het aantal mensen dat een inkomen heeft. Het is alleen zo dat de inkomens van mensen enorm verschillen en dat er hele grote groepen zijn met kleine inkomens en een relatief kleine groep miljonairs.

Waarom laten wij ons toch altijd zo in de luren leggen door politici en zo’n instituut als het CPB? Ik vermoed dat het hier gaat om wetmatigheden die de meeste mensen in dit land niet meer kunnen bevatten. Immers, als de rijken rijker worden is het een hele normale wetmatigheid dat de armen dan armer worden. Elke pool heeft een tegenpool, beide kunnen niet zonder elkaar bestaan en wanneer je de ene pool bewust voedt, voedt je tegelijkertijd diens tegenpool. Deze uitleg is voor velen net zo onbegrijpelijk als de uitleg van het CPB. Immers, alle mensen ment een inkomen hebben hun loonstrookjes dit jaar al twee keer gezien en ervaren wat andere verhogingen (gemeentelijke belastingen, ziektekosten, verzekeringen, boodschappen, horecaprijzen) teweeg brachten in hun portemonnee. Het wordt tijd dat men ophoudt te spreken over gemiddelden. Dat is net zo onzinnig als praten over de gewone hardwerkende Nederlander.

Rijken worden steeds rijker. Logisch, want als je eenmaal een vermogen hebt waarvan je slechts een klein gedeelte uitgeeft voor de dagelijkse benodigdheden dan blijft er vaak heel veel over om te beleggen. Dat geld groeit terwijl het niet wordt uitgegeven.
Dat mensen die het toch al niet breed hebben en het dus al jaren met minder moeten doen, is ook logisch. Als je geen kapitaal reserve hebt omdat je alles hebt uitgegeven aan de dagelijkse benodigdheden, is er ook geen extra inkomen vanwege positieve rendementen.
In Nederland leven miljoenen mensen die het al niet breed hebben.
Daartegenover staan de rijken die elk jaar talrijker worden. Er zijn nu al meer dan 110.000 miljonairshuishoudens in Nederland. Dat vertegenwoordigt een kapitaal van minstens 110 miljard Euro en waarschijnlijk nog vele miljarden meer.

Nu komt D66 in de persoon van Rob Jetten met het plan om een miljonairstax in te gaan voeren. Hoeveel procent? Is nog niet bekend. Ik vermoed dat na de komende verkiezingen dat plan weer in de diepvriezer gaat. Andere politici willen de marktwerking een halt toeroepen. Of dat zomaar zal lukken? Weer anderen zijn erop uit om het Kabinet ten val te brengen. Het is weer verkiezingstijd. Dan worden beloftes en slogans over onze hoofden uitgestrooid. We weten intussen wel hoe het afloopt met beloftes die gedaan zijn door politici.

Toch gaan we er met z’n allen op vooruit. Jazeker, maar dan wel op weg naar een verkiezingsuitslag die naar ik hoop Mark Rutte c.s. het schaamrood op de kaken zal brengen. Het zal ze leren, de schurken.

©Jacques Smeets 2019

Laat een bericht achter.