Interview door L1 Radio

Op zaterdag, 27 juni 2015, werd op L1 Radio, het interview uitgezonden, dat bijna twee weken geleden door Emil Szarkowic was opgenomen ten huize van mijn broer Alfons Smeets.

In het wekelijks programma Cultuurcafé verzorgt Emil Szarkowic de rubriek Emil in de Kunst. Emil gaat op bezoek bij een kunstenaar en interviewt deze over de werken die zijn en worden gemaakt. Hierbij betrekt hij ook altijd iemand die dichtbij de kunstenaar staat of in elk geval iets over hem/haar kan vertellen.
Op de vraag van Emil aan Alfons wie hij daarvoor het beste kon benaderen, aarzelde Alfons geen moment.
“Dan moet je bij mijn broer Jacques zijn.”Ik werd derhalve uitgenodigd om bij het interview aanwezig te zijn en vervolgens ook zelf het een en ander te vertellen over mijn broer, diens kunst en mijn betrokkenheid daarbij.

Hier is het resultaat:

Interview L1 Radio door Emil Szarkowic

Laat een bericht achter.