Zwarte Zwanen

De documentaireserie Zwarte Zwanen van omroep Max loopt al bijna drie jaar. In aflevering 7 kwamen de pensioenfondsen aan bod.
Zwarte zwanen staan binnen de economische wereld symbool voor onvoorziene gebeurtenissen met enorme gevolgen. Gedurende de onverwachte financiële economische crisis verdubbelde de gezamenlijke pensioenpot in Nederland tot het onvoorziene astronomische bedrag van meer dan 1300 miljard Euro, waarvan bijna 409 Miljard bij het ABP. Dat geld kwam van de deelnemers, de premiebetalers en van winsten uit beleggingen en speculaties, terwijl de pensioenen sedertdien niet meer werden geïndexeerd, er werd zelfs gekort.

Op Sociale Media wordt er massaal schande gesproken over het wangedrag en gegraai van bestuurders, managers en aandeelhouders. Logisch, want wat je in de documentaire ziet, is enorm frustrerend voor de premiebetalers. Zij betaalden massaal het gelag. De bezoekers van Sociale Media naaiden elkaar op om massaal in opstand te komen tegen zoveel onrecht.
Wie hier echt tegen in opstand moet komen is volgens mij de politiek, onze volksvertegenwoordigers, de mensen voor wie wij naar de stembus lopen. Helaas, ook dat leverde weinig tot niets op. Niemand heeft een fase bereikt waarin je zag dat er daadwerkelijk iets zou veranderen. Belangenverstrengelingen alom en van mensen met verschillende petten op kan je moeilijk verwachten dat zij hun eigen vriendjes aanpakken. Het vertrouwen in de politiek is diep gedaald na alle schandalen en ontslagen de voorbije jaren

Conclusie: Het grote geld, oftewel de bezitters van het grote geld, hebben zoveel macht dat zich nauwelijks nog iemand écht wil wagen aan de aanpak van deze groep witte boorden criminelen. Men sluit zich er liever op slinkse wijze bij aan.
Eigenlijk heb ik veel respect voor Cees Grimbergen. Hij blijft volharden in zijn strijd tegen die boevenbende. Maar zelfs hij loopt, met cameraploeg en al, te hoop tegen gesloten deuren, beveiligers en bastions. Geld en macht wordt beheerd vanuit immense gebouwen en torens, daar kom je niet zomaar binnen, laat staan dat je ze zou kunnen bestormen en neerhalen. Het aanpakken van problemen kent zo z’n eigen wetten en wetmatigheden.

Er zal heus wel ooit een ommekeer komen. Daar zorgen (onvoorziene) natuurlijke wetmatigheden wel voor. Wat ik zelf zeker weet is dat geld altijd te maken zal hebben met macht en hoe meer geld er bij gebaat is, des te groter zal de macht zijn. Individueel kan ik niet meer doen dan persoonlijk contact zoeken met het ABP en mijn ongenoegen en bedenkingen kenbaar maken. Dat zal ik zeker doen, heb ik eerder al eens gedaan. Dat leverde niets op en mijn verwachting over een volgende keer is nul komma nul. Dat geeft niets. Ik heb in elk geval iets gedaan en niet uitsluitend op Sociale Media geklaagd en getierd. Mijn idee is dat, hoe meer mensen zich direct en vooral persoonlijk richten tot de verantwoordelijken, er uiteindelijk wel iets zal gebeuren. Dat zal afhangen van hoeveel mensen dat zijn. Naast de macht van geld is er ook de macht van het getal.

In die zin ben ik wellicht ook een zwarte zwaan. Mijn actie is dan wel geen onvoorziene, maar wie weet, is het wel het begin van enorme gevolgen. Je weet nooit in welke richting zwarte zwanen zwemmen, nietwaar?

 

 

 

Laat een bericht achter.