Allah en geweld

Allochtoon, wat een woord! Alsof je vloekt. Allemachtig nog aan toe. Allah zit er ook een beetje in verwerkt. Allah is groot. Tenminste, dat denken moslims in het algemeen van hun God. Christenen denken hetzelfde over hun Schepper. In elk geloof waar een God wordt aanbeden, geldt wat dat betreft exact hetzelfde.


In de wereld van de islam lijkt geweld aan de orde van de dag. Althans dat is het beeld dat wij via media dagelijks krijgen voorgeschoteld. Jihadisten roepen vaak vlak voor ze hun daad plegen luidkeels Allahu Akbar. En er worden dagelijks heel wat terreuraanslagen gepleegd op de wereld.

Radicalisering, (dreiging van) terrorisme, haat tegen buitenlanders, veroordeling van de islam en de daaraan verbonden Koran, bespotting van de profeet Mohammed en extremisme zijn de thema’s van het nieuwe millennium. De politie mocht en mag geen mening geven, zij dienden en dienen te handhaven, in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag, wel te verstaan.

Als ik nu kijk naar wat er in Duitsland gebeurt, dan bekruipt mij het gevoel dat de politie dáár nu de rekening betaalt voor het jarenlang massaal (moeten) negeren van de problemen, voor het (moeten) wegkijken of wegpraten van het geheel van opvattingen en gedragingen binnen een cultuur, die totaal tegengesteld is aan die van hun, maar die zich intussen wel heeft vermengd met de hunne. Datzelfde proces heeft zich ook jarenlang in Nederland voorgedaan. Politieke correctheid moest immers voorkomen dat extreem rechts voet aan de grond krijgt. Het tegendeel is gebeurd. In Duitsland speelt daarbij het oorlogsverleden nog steeds een grote rol.

Ik heb een sterk vermoeden dat de reden ligt in het feit dat wij in het westen altijd vanuit onze eigen referentiekaders zijn blijven kijken naar onbekende beschavingen uit verre oorden. Beseffen wij dat mensen uit die verre landen heel anders denken over begrippen als deemoedigheid of dankbaarheid? Zouden zij onderling discussiëren over hun normen en waarden, of het wel of niet juist is dat de vrouw bezit is van haar man? Zouden deze mensen zich in Amsterdam niet misdragen omdat de burgemeester van deze smeltkroes van culturen vindt dat men in Amsterdam vindt dat ze lief moeten zijn voor elkaar?
Het zijn wel zaken die mensen uit totaal andere samenlevingen meenemen naar hun reis naar Europa.

Zolang er mensen zijn die andere mensen op de meest gruwelijke wijze van het leven beroven omdat zij in hun ogen ongelovigen, afvalligen of simpelweg westerlingen of andersdenkenden zijn, dan zal er weinig veranderen aan de situatie waarin wij nu verkeren. Daar kan geen enkele diender iets aan doen. In zo’n toestand vervagen begrippen als allochtoon en autochtoon. Dan ontstaat er slechts haat, afstand en onbegrip en zal het geweld alleen maar toenemen.

Het zou goed zijn wanneer mensen van welke afkomst dan ook zich zouden verdiepen in deze problematiek en vooral zichzelf daarbij een spiegel zouden voorhouden. Mijn verstand en gevoel zeggen mij echter dat de wereld nog enorm ver verwijderd is van deze toestand. Voorlopig zullen wij het nog moeten doen met Allah en geweld.

 

4 Comments

 1. Dank Jean.

  Er is wel een opmerking nodig: Het is slechts mijn persoonlijke visie en die kan totaal tegenovergesteld zijn aan die van een ander.
  Maar, dat wist jij natuurlijk al lang.

  Reply
 2. Nog geen 50 jaar geleden waren zogenaamde christenen ook met elkaar in strijd. Had niets met religie van doen, wel werd onderscheid op politiek vlak. Hier in Nederland was pax christi actief en werd begeleiding gegeven aan kinderen uit Ierland, alwaar behoorlijk werd gestreden. Ook slachtoffers vanuit Tsernobiel konden
  hier terecht voor een vakantie. Wat betreft Allah is helaas de leer extremer en wordt zelden aandacht gegeven aan barmhartigheid, wat Allah volgens de gelovigen schijnt te zijn. Lijkt me dat er alom heel veel machtmisbruik plaatsvindt. Onbewust en soms zelfs bewust worden we hiermee geconfronteerd. Missschien doen velen hieraan mee aangezien dat een veilig gevoel kan geven. Activeert dit misschien gevoelloosheid? Ontkenning en miskenning hiervan?

  Reply
 3. Marianneke,

  Er gebeuren heel veel zaken bewust. Tegelijkertijd gebeuren er evenredig evenveel dingen onbewust.
  Hoe meer wij ons bewust worden van het een, des te onbewuster zijn we ons van het ander.

  Reply

Laat een bericht achter.