Onrust in 2015

31-Winterlandschap3Het jaar 2015 ligt alweer bijna achter ons. Voor eenieder zal het oude jaar sporen achter hebben gelaten. Mijn gedachten strooien zich uit over het jaar waarin de politie te maken kreeg met problemen bij de reorganisatie. Is ook wel logisch als je ruim 43 jaar in die wereld hebt geleefd en gewerkt.
De problemen zorgden voor grote onrust bij veel medewerkers, er waren pijnlijke geweldsincidenten waarbij politiemensen betrokken zijn. Een storm van kritiek en oproer barstte los. Soms op straat, zoals in de Haagse Schilderswijk, maar meestal op de digitale snelweg. Vaak op een anonieme, ongefundeerde en ongenuanceerde wijze.

Politiemensen zijn steeds kwetsbaarder. Hun optreden binnen de publieke domeinen wordt steeds vaker geregistreerd door talloze camera’s, gehanteerd door toeschouwers, die niets met het incident van doen hebben. Zij plaatsen zonder enige terughoudendheid filmpjes op Internet. Dan zijn de rapen gaar. Hitsige journalisten storten zich er bovenop en proberen uitspraken te ontlokken aan politieleiders, politici en bestuurders. De roep vanuit de samenleving en de advocatuur om politiemensen die geweld toepassen, strafrechtelijk te vervolgen, wordt steeds sterker. Bonden vinden dat op deze manier politiemensen ernstig worden gehinderd in de uitoefening van hun functie, dat zij terughoudender worden en minder snel over zouden gaan tot aanhouding. Minister, politici en burgemeesters doen boude uitspraken over zwaardere straffen tegen mensen die geweld plegen tegen politie en andere hulpverleners. Tegelijkertijd wil men de wet aanpassen, zodat politiemensen niet hetzelfde behandeld te worden met criminelen, immers de politie gaat niet de straat om om misdrijven te plegen.

De vooraf gestelde deadline van de reorganisatie tot één Nationale Politie wordt niet gehaald. Kritische rapporten over het (dis)functioneren van de politie en veiligheidsdiensten nemen in aantal en ernst toe. Minister Opstelten lukt het niet om orde op zaken te stellen en alsof het nog niet genoeg is, moet hij ook nog het veld ruimen vanwege de inmiddels beruchte bonnetjesaffaire.
Het peil van kennis en kunde in specialisme op het gebied van de opsporing moet substantieel omhoog. De recherche is onderbezet.

December is de maand van het Sinterklaasfeest. Het zorgt opnieuw voor beroering rondom Zwarte Piet. Het gekrakeel blijkt hardnekkig te zijn, het zorgt voor extra politie-inzet tijdens de intocht van de Goedheiligman, vanwege te verwachten rellen tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Bizar.

Aan het eind van het jaar komt de politiewereld min of meer tot rust, de berg overuren moet immers worden weggewerkt. De piek aan woninginbraken ligt weer achter ons. En opeens zijn er de aanslagen in Parijs. Angst voor een aanslag in Nederland maakt zich meester van velen. Extra veiligheidsmaatregelen zijn nodig, zij volgen bovenop de extra maatregelen die al werden genomen teneinde het grote aantal vluchtelingen en asielzoekers in goede banen te leiden. Er ontstaat een vrees dat zich jihad-strijders onder de vluchtelingen mengen. De politie wordt zwaar op de proef gesteld. De minister zegt dat er een belangrijke taak bij de wijkagent ligt als het gaat om het tijdig signaleren van radicalisering in de wijk. Volgens de bewindsman is alles onder controle is en kan de politie haar taken aan.

Het is bijna Kerstmis. Feest van licht en vrede, huiselijkheid en samenzijn. Het zou ook voor politiemensen en andere hulpverleners  met hun partners, kinderen en familie, moeten gelden. Dit jaar is dat niet meer vanzelfsprekend.
De blauwe diender wenst jullie allemaal van harte hele mooie, rustige en vreedzame dagen toe.

1 Comments

Laat een bericht achter.