Brandweerauto voor Cjakove (Kosovo)

Wim Beeren KosovoWim, de Kosovoganger, de veteraan, maar vooral de collega met wie ik samen op 1 oktober 1969 de politie-opleiding in Heerlen startte, met wie ik gedurende de helft van dat jaar een kamer deelde, met wie ik samen in ploeg 4 van de gemeentepolitie Maastricht, aan de slag ging, met wie ik na de late dienst nog een paar uurtjes in een kroeg op de Rijksweg in Geleen, de gebeurtenissen van de dienst “evalueerde”, maar vooral Wim, de man met wie al die jaren een soort vriendschap bleef bestaan. Niet, dat we altijd bij elkaar over de vloer kwamen, maar toch, als wij elkaar ergens treffen, dan komen onmiddellijk de verhalen over “die tijd samen bij de govies” bovendrijven.

Wim ging op missie naar Kosovo. Iets dat ik direct bij hem vond passen. Zijn missie ging verder dan wat er volgens de protocollen was voorgeschreven. Hij trof daar in een kapotgeschoten land mensen aan die nog ernstig leden onder de oorlog van toen, eigenlijk nog helemaal niet zó lang geleden. Hij bouwde aan vriendschappen en die ontstonden er.

Het is daarom logisch dat hij bij de voormalige bedrijfsbrandweer van VDL Nedcar in Born een brandweerauto cadeau kreeg om die over te brengen naar Gjakove. Wim bouwt verder aan de missie, die alweer ruim een jaar geleden eindigde. Hij komt zijn belofte na, die hij toen aan de plaatselijke brandweercommandant deed Wim zou ervoor zorgen dat het stadje de beschikking zou krijgen over een Nederlandse (volledig uitgeruste) brandweerauto. Hij gaat de auto daar persoonlijk afleveren.

Zo ken ik mijn vroegere kamergenoot, ploeggenoot, collega en vriend. Hij maakt waar wat hij belooft. Voor wie iets wil bijdragen aan dit mooie project: Hier zijn twee bankrekeningnummers. Een is van WEim zelf en het andere van een politie-collega van hem.
Bankrekening NL15ABNA0602133513 of NL11ABNA0476184614 ovv. Help Kosovo Fire Brigade

Ik wens hem Wim van ganser harte toe, dat hij voldoende (financiële) ondersteuning zal krijgen voor dit project.
Uiteraard mag dit bericht worden gedeeld.

Kosovo 6 Kosovo 1 Kosovo 5 Kosovo 4 Kosovo 3 Kosovo 2

Laat een bericht achter.