De Zoektocht. Het vervolg

Eerder plaatste ik op mijn blogsite het bericht over mijn zoektocht naar de identiteit van de moeder en baby, waarover ik in mijn boek De Blauwe Diender schreef in het hoofdstuk “Nieuw leven op straat”.
De zoektocht heeft een boeiend vervolg gekregen.

Nadat ik een verkorte versie van het verhaal had geplaatst op een besloten FB-pagina van de in 2014 plaatsgevonden reünie van oud-govies (gemeentepolitie Maastricht van vóór de reorganisatie in 1994), ontving ik een interessante reactie van een oud-collega. Hij meende te weten wie de jonge moeder was en noemde een naam. Ik herkende de naam direct, maar kan deze omwille van allerlei privacyredenen, hier (nog) niet vermelden. De vrouw zou een jaar of zes geleden zijn overleden. De oud-collega had een man gesproken die een relatie zou hebben gehad met de vrouw en hij zou af hebben geweten van de geboorte van die baby op straat in Maastricht. Het is nog niet duidelijk in hoeverre die verklaring betrouwbaar is. Volgens die man zou de baby een meisje moeten zijn, maar hij wist niet te vertellen over een eventuele  verblijfplaats, laat staan een naam.

Mijn korte verhaal werd ook gelezen door journalist Stefan Gybels van Dagblad De Limburger. Hij wilde er graag een artikel aan wijden in de krant. Zo gezegd zo gedaan. Het bericht stond op zaterdag, 31 oktober 2015 in de krant.
Artikel Straatbaby 31102015 DL_fotoRond 10:00 uur diezelfde dag ontving ik een voicemailbericht, waarin een onbekende vrouw een telefoonnummer noemde en mij vroeg dit te bellen. Het zoArtikel Straatbaby 31102015 DL_Tekstu gaan om het artikel in de krant.

Ongelooflijk, maar waar. Het bleek de vrouw te zijn van het echtpaar dat de zwalkende jonge vrouw op straat had opgevangen, had aangebeld bij bewoners en naar de gepasseerde auto had gezwaaid om de aandacht te trekken. In die auto zaten Henk en ik.
Het is dezelfde vrouw die, op ons verzoek, in onze auto is gestapt, plaatsnam naast de moeder en de baby en mee is gegaan naar het ziekenhuis Sint Annadal. Daar heeft zij de jonge moeder voor het eerst gesproken. De moeder zou nog twee kinderen hebben en ze had aan die vrouw gevraagd of ze haar nog eens zou willen bezoeken. Dat heeft die vrouw enkele dagen later gedaan. Daar toonde de jonge moeder haar foto’s van de twee andere kinderen. De oudste had reeds de H. Communie gedaan. De baby die in het portiek ter wereld was gekomen zou zij Henk hebben genoemd.
Blijkt dat deze gebeurtenis haar al die tijd (bijna 30 jaar lang) heeft bezig gehouden. De vrouw meende dat het 1986 was en wel op de zondag van het Preuvenemint. Daar was zij immers met haar man geweest.
De vrouw is inmiddels 73, haar man 76.
Uit andere informatie, die wij reeds hadden gekregen, kan het kloppen dat de vrouw op het moment van de bevalling rond de 25 jaar oud moet zijn geweest.

Al met al was het voor deze vrouw een hele bijzondere ervaring uit haar leven. Zij wilde ons helpen met het zoeken naar de identiteit, meer niet.
Toen ik haar vertelde dat Hart van Nederland (SBS6) een item wilde maken voor tv, waar zij bij betrokken zou worden, liet zij weten daar geen behoefte aan te hebben. Uiteraard wordt deze wens gerespecteerd. Vandaar dat ik niets zal bekendmaken over de identiteit van deze “getuige”.
Binnenkort ga ik bij het echtpaar op bezoek, waarschijnlijk is mijn collega Henk Kemmerling daar ook bij. Op dat weerzien verheugde de vrouw zich enorm.

Het verhaal over de straatbaby staat nu ook op De Telegraaf online. Geschreven door Bjorn Thimister, misdaadverslaggever voor deze krant.
Zoals je onder de foto ziet staan, is deze gemaakt door Frits Widdershoven uit Maastricht. Wij staan daar voor het politiebureau in Maastricht, vanwaar wij toentertijd ons werk deden. Saillant detail: wij wisten niet dat Frits deze foto zou maken, daar kwamen wij pas achter toen we bij het bureau aankwamen. Frits is ook de fotograaf van het materiaal dat is opgenomen in mijn boek De Blauwe Diender. Je kunt je voorstellen dat het een fantastisch weerzien werd en dat er allerlei anekdotes uit vervlogen tijden voorbij kwamen.

Wordt vervolgd…….

2 Comments

Laat een bericht achter.