Narcostaat en drugsgebruik

Het artikel van Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie, over het doorbreken van het genormaliseerde drugsgebruik, roept vragen op. Niet alleen bij directeur Jan Brouwer van het Centrum voor Openbare Veiligheid en Orde, ook bij mij. Klik hier voor het volledige artikel van de NOS.

Dat het alleen gezonde, sportieve en studerende of werkende jongelui zouden zijn die in de weekends los gaan als gevolg van cocaïne en pilletjes, zoals de Korpschef schrijft, waag ik sterk te betwijfelen. Ik ben weliswaar al zes jaar met pensioen, maar in mijn 43-jarige politiecarrière is mijn ervaring toch dat drugsgebruikers meestal geen gezonde, sportieve jongelui waren. Er zijn er in die tijd heel wat geweest die het tijdige voor het eeuwige verruilden als gevolg van een overdosis. In die tijd was de criminaliteit achter de drugs niet eens zo groots georganiseerd. Drugsverslaafden hadden in die tijd doorgaans geen werk, waren vooral bezig om te ‘scoren’, ze sliepen heel veel of waren stoned als een garnaal. Achter het gebruik van drugs en alcohol gaat meer schuil dan het goed ‘doorkomen’ van een weekend uit je dak gaan.

Peter R. de Vries vroeg zich in zijn programma De Raadkamer af wat er mis is aan gezonde, sportieve jongelui die in de weekends met een pilletje of een snuif cocaïne uit hun dak gaan. Jaco van Hoorn, plaatsvervangend politiechef van de Eenheid Zeeland/West-Brabant, bevestigde in het programma de analyse van de Korpschef, dat achter elk pilletje of lijntje cocaïne, zware criminaliteit schuilgaat, waarbij moorden, bedreigen en afpersing aan de orde van de dag zijn. Erik Akerboom zegt dat de politie op een vastlopend pad zit. Dat klopt, maar daarvoor moet hij bij de politiek zijn. Daar zitten onze volksvertegenwoordigers die de wetten maken en over het geld, manschappen en middelen gaan.

Jan Brouwer vindt het zwaar overdreven dat Nederland wordt gezien als een narcostaat. Hij denkt dat de uitspraken vooral bedoeld zijn om Haags geld los te weken voor de Nationale Politie. Het maakt hem zelfs boos. Mij maakt het boos dat deze man de Nederlandse situatie vergelijkt met die van Mexico. Het zijn verschillende werelden met een bevolking die totaal anders aankijkt tegen gezag, hele andere normen en waarden erop nahoudt, waar het rechtssysteem niet deugt en corruptie de normaalste zaak van de wereld is.

Een andere oorzaak ligt besloten in het optreden van advocaten in de war on drugs. Eindeloos traineren, beroep aantekenen, rechters in verwarring brengen, getuigen als onbetrouwbaar betitelen en vormfouten verheffen tot doodzondes zijn een paar zaken die ervoor zorgen dat het onnodig lang duurt vooraleer er wordt gevonnist. Rechters moeten vooral objectief zijn vanwege hun onafhankelijke positie en zij kunnen niet iedereen levenslang achter de tralies brengen.

Kortom, er zal voorlopig weinig veranderen in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit zolang zulke storende en/of frustrerende factoren een rol spelen. Trouwens, misdaad zal bestaan zolang er mensen zijn, het gaat erom dat de politie haar taken professioneel en adequaat uitvoert en in elk geval zoveel mogelijk probeert te voorkomen en verdachten oppakt om ze uiteindelijk voor de rechter te krijgen. In ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en overeenkomstig de geldende rechtsregels, wel te verstaan.

 

 

Laat een bericht achter.