Stadshandhavers

foto voor PascaleOpnieuw laait de discussie op over BOA’s.
Eén op de vijf gemeenten wil de eigen handhavers en toezichthouders uitrusten met onder meer handboeien, wapenstok of pepperspray. Of dat de oplossing voor het geweldprobleem is?
Ik zie toch meer in een adequate screening en een gedegen opleiding in gedrag, houding en weerbaarheid van de mensen die een uniform aantrekken en vervolgens bonnen uitschrijven en mensen terechtwijzen.
Sommigen trekken de vergelijking met de vroegere gemeentepolitie. Zij weten niet waarover ze praten. De gemeentepolitie bestond uit algemene opsporingsambtenaren. Omdat burgemeesters binnen de nieuwe organisatie van de Nationale Politie de angst hebben geen rol van betekenis meer te kunnen spelen, zoeken ze middelen om hun gezag toch te laten doen gelden. Dus creëren zij een gemeentelijk legertje toezichthouders en handhavers, dat rechtstreeks onder hun gezag staat.

De politiek en het lokaal bestuur heeft de mond vol over veiligheid, maar de verantwoordelijke partijen komen met hun ideeën vaak niet verder dan de vergadertafel. De stadshandhavers van nu beperken zich tot parkeercontrole, door de winkelcentra wandelen en af en toe iemand aan te spreken. De echte dienders verzuipen intussen in het werk. Zij moeten steeds meer taken uitvoeren. Agressie, geweld en hufters zijn aan de orde van de dag. Bijna 5000 (!) beroepsagenten zitten langdurig ziek thuis en hebben de grootste moeite om zich staande te houden in deze tumultueuze wereld.
Bas van Stokkum en Pim Foekens van de Radboud Universiteit Nijmegen schreven in hun rapport “Stadshandhavers” dat de veiligheidszorg in de openbare ruimte niet langer meer het exclusieve domein van de politie is. Het bewapenen van de BOA’s doet tevens afbreuk aan het geweldsmonopolie van de politie.

Tijdens een recente open dag van het MBO3 aan het Gilde College te Roermond werd in een workshop over de HTV-opleiding het werk van de toekomstige BOA’s vergeleken met dat van de reguliere politie, vooral waar het ging om de confrontatie en/of omgang met het publiek.
Er werd veel aandacht geschonken aan de professionele weerbaarheid op fysiek, psychisch en moreel vlak en tevens over het gedrag/houding tijdens het optreden in uniform. Zij krijgen immers net als politiemensen, te maken met hufters. De tijd zal leren hoe lang dat goed gaat.

Zou er geen plaats in de opleiding zijn voor burgemeesters? En dan met name voor het onderdeel zelfreflectie in relatie tot een stukje professionele weerbaarheid? Kunnen ze wellicht iets leren over hufterigheid.

3 Comments

 1. Tot mijn grote verbazing lees ik als BOA domein 1 dit stuk in de NPB, ik citeer; “het werk van de stadshandhavers bestaat uit parkeercontrole, surveilleren door winkelcentra en zo nu en dan iemand aanspreken op zijn doen en laten.”
  Buiten dat de denigrerende vooroordelen over de gemeentelijke BOA’s door zulke stukken alleen maar onterecht in stand wordt gehouden, komt het wel erg onproffesioneel over als je zo ernstig de plank mis slaat. Enige verdieping in de collega’s op straat was wel op zijn plaats geweest!

  Reply
  • Dag Anna,

   Dank voor jouw reactie. Uiteraard lokt mijn bijdrage ook jouw reactie uit. De essentie van mijn betoog gaat over de wijze waarop gemeenten invulling geven aan de oplossingen voor hun veiligheidsproblematiek in relatie tot wat de realiteit in de steden laat zien.
   Ik heb heel veel waardering voor dé BOA, maar geen waardering voor de manier waarop gemeenten deze mensen inzet om overlast en criminaliteit in hun gemeenten aan te pakken.
   Er bestaat intussen een groot tekort aan blauw op straat (de reguliere politie). De opleiding voor agenten duurt minimaal drie jaar en het is een pittige opleiding die ervoor moet zorgen dat het generalisten worden.
   De opleiding voor een BOA kan nooit gelijk getrokken worden met die van een agent.
   Gemeentebestuurders hebben er echter geen enkele moeite mee om beide functies te pas en te onpas gelijk te trekken. Dat blijkt o.a. uit de oproep om BOA’s te willen bewapenen.
   Dat heb ik aan de orde gesteld en dat heeft natuurlijk niet veel te maken in het gebrek aan verdieping in de stadshandhavers, die ik specifiek noemde.

   Ik hoop van harte dat je nog lang en met veel plezier als BOA of misschien wel in een politiefunctie je werk mag doen.

   Reply

Laat een bericht achter.