Thee drinken of azijn pissen?

KrokussenWaar gaat dit over, vroeg ik me af bij het lezen van de titel boven een stuk in de regionale krant.
Ik werd al heel snel uit mijn gepeins opgeschrikt. Het ging over Job Cohen, je weet wel, de burgemeester die zo goed de boel bij mekaar wist te houden en die zich vol bravoure overgaf aan het volk teneinde de PvdA te leiden. Het leiden veranderde al snel in lijden en na een paar zware afgangen tijdens publieke debatten ruimde hij het veld.
Opeens verneem je weer iets van de man die niet in staat leek om een natuurlijke lach op zijn gezicht te toveren en heel vaak zijn afkeer liet blijken van het journaille dat hem regelmatig op de pijnbank legde. Onze Job heeft een nieuw plan bedacht: het creëren van centra waar asielzoekers en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten bij het drinken van thee. In zo’n centrum is geen plaats voor azijnpissers, zegt hij.

Het verwondert mij niet dat een dergelijk idee afkomstig is vanuit de PvdA-hoek. Van de PVV hoef je zo’n plan echt niet te verwachten. Met het plan is niets mis, het zijn toch slechts eenlingen die dreigen en daar moeten we tegen optreden en zeker niet door te wijken, aldus de voormalige PvdA coryfee. Hij ondersteunde de burgemeester van Woudenberg toen deze werd geconfronteerd met tegenstanders van de komst van vluchtelingen in hun gemeente. Deze burgermoeder zei dat ze blij was omdat zij nu niet alleen contact had met de mensen die zich bekommeren om vluchtelingen, maar ook met de tegenstanders. Als die tevoorschijn komen moet je daar als overheid echt wat mee doen, aldus de burgemeester van Woudenberg. Zij is lid van de Christen Unie, dus ook haar gedachte is niet verbazingwekkend.

Job Cohen vertelt in het artikel dat hij in de tijd dat hij nog in de landelijke politiek zat, wel eens heeft gezegd dat er wijken zijn waarin mensen wonen die zijn verhuisd zonder dat ze verhuisd zijn. Hij doelt daarbij op de verandering van de samenstelling van de wijk, waarin de buurvrouw en buurman opeens mensen zijn die elkaars taal niet spreken of die slecht Nederlands spreken en een hele andere culturele achtergrond hebben. Nu komen daar ook nog eens de vluchtelingen bij.
Zou hij niet eens door hebben dat de PvdA daar vanuit een soort politieke correctheid net zo hard aan heeft meegewerkt? Het hele artikel straalt een hypocrisie van ongekende omvang uit. Hij zegt dat we een beetje flink moeten wezen. Welnu, als er iemand als een angsthaas door het politieke landschap heeft gedraafd, dan is het Job Cohen wel. In het land der blinden is eenoog koning.

Hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg, Harrie Verbon, zegt dat met de komst van vluchtelingen een nieuwe onderklasse wordt gecreëerd. Dat vindt Cohen echte onzin.
Ik heb me de moeite genomen om eens op zoek te gaan wat deze hoogleraar allemaal beweert, maar ik kan er echt niet de kwalificatie onzin aan geven. Hij kijkt namelijk niet uitsluitend naar de humanitaire drama’s maar ook naar de economische gevolgen van migratie in het algemeen en van vluchtelingen in het bijzonder. De negatieve effecten van vluchtelingen worden volgens Verbon heel weinig naar voren gebracht, politici verstoppen zich en vooral de linkse partijen doen dat al jaren. Diederik Samsom noemde recent het getal van tweehonderdduizend vluchtelingen, die ons land zou kunnen opnemen. Als je zo’n getal noemt, dan betekent dit dat de sluizen open gaan. Dan komt er een aanval op het Europese welvaart bastion. Europa is een hele grote sociale zekerheidssector en is derhalve voor een groot deel van de wereld heel aantrekkelijk. Als je zegt, kom maar, dan heb je kans dat de hele wereld ook komt, aldus de hoogleraar.
Is dat werkelijk onzin?
Inmiddels zagen nieuwe ideeën van Samsom het licht en die zorgden voor nog meer duisternis binnen en buiten zijn partij.

Het is maar goed dat Job Cohen zegt dat de centra bedoelt zijn als ontmoetingsplaats voor asielzoekers en buurtbewoners. Hij is geen van beiden. Een kopje thee drinken kan hij derhalve het beste thuis doen, samen met zijn geliefden. Daar loopt hij het minste risico om een azijnpisser tegen te komen.

8 Comments

 1. Die onderklasse is al een feit aan het worden en groeit met de dag aan.

  Onze sociale zekerheden zijn al behoorlijk uitgekleed en worden in de participatie werkelijkheid steeds verder uitgekleed. Het minimumloon is inmiddels omzeild door prestatie voor uitkering te verlangen. Sterker arbeid uit derde wereldlanden wordt teruggehaald om met loonkostensubsidies werkervaringsplaatsen voor werklozen in te richten! Ook hoogopgeleide en vele jaren werkervaring hebbende werklozen worden hierop ingezet.
  Zieken worden gere-integreerd met het geld van de eigen individuele zorgverzekering naar participatie in de vorm van vrijwilligerswerk. Lees – alles dat wegbezuinigd is in de slag om economische belangen overeind te houden, de winsten van met name grote bedrijven -.

  Uitsluiting is in deze netwerkmaatschappij al lang een feit – ons kent ons -. En de politiek wordt gestuurd door de belangen van grote bedrijven.

  Europa staat op een schaakveld waar belangen van afzonderlijke staten steeds meer op de achtergrond verdwijnen en het Noorden nog steeds aan het betalen is om de rest overeind te houden.

  Er is een grootscheepse herinrichting bezig in de maatschappij met op het moment een verschuiving naar de steden op zich. Ik hoorde een deskundige al middeleeuwse toestanden aanhalen.

  Van gelijkheid zal dan nog minder sprake zijn en het is een veeg teken dat we de kunst van Jeroen Bosch op dit moment omarmen.

  De media concentreert zich steeds op al die overstijgende kwesties. Alleen nu is het bitter noodzakelijk dat de plaatselijke macht gecontroleerd wordt. Aan de overstijgende creatie van een nieuwe elitelaag is weinig te doen. Daarnaast is het internationaal een schaakspel van de eerste orde geworden om oorlog buiten de deur te houden.

  Wil men voor het individu tenminste nog iets overeind houden behoudens een buurthuis en een kopje thee. Want de zo bejubelde vernieuwing is feitelijk iets uit de oude doos met meer van hetzelfde.

  Winst en belang voor de sterksten.

  Reply
  • Dag Ankie,

   Dank je wel voor deze uitgebreide reactie. Macht en onderdrukking zijn twee zaken die verdeeldheid veroorzaken. Zo was het, zo is het en zo zal het altijd blijven. Het is zaak om het midden op te zoeken en van daaruit naar beide werelden te kijken en je dan te beseffen dat in het midden de rust heerst. Dat is natuurlijk erg filosofisch, maar ik heb intussen wel geleerd dat het mij hielp de rust te vinden waarnaar ik lange tijd op zoek ben geweest.

   Reply
 2. Nu zal ik voorzichtig met mijn woorden moeten zijn, Jacques. Ik heb een paar keer bovenstaand Blog herlezen en oké wellicht is J.B. hypocriet. Misschien ook niet. Hij kan toch de beste intenties hebben? Zelf vind ik -als taalmaatje zijnde van een cursist inburgering en zijn vrouw -dat zowel theedrinken als kopjes koffie drinken DE verbindende factor is tussen mensen.
  Ik ben er allergisch voor als mensen er allergisch voor zijn. Want, is het niet mooi als mensen bij elkaar kunnen komen en elkaar kunnen leren kennen onder het genot van een kopje thee?

  Is het niet vreselijk dat er in een dorp mensen wonen waarvan je niet weet dat ze er wonen? Is dat hypocrisie?
  ook van mij? Geen idee. Het is een(nog) niet weten, een (nog) niet op de hoogte zijn. Pas toen ik taalcoach werd en eind januari gekoppeld werd aan mijn taalmaatje kwam ik erachter dat op 10 minuten lopen van mijn huis mensen in een isolement leven. Tot nu toe ben ik de eerste Nederlander/dorpsgenoot -na AZC en buiten de inburgeringsklas- waarmee mijn taalmaatje en zijn vrouw contact hebben. Dat vind ik een triest feit. En ja,Nederlanders (ik ook wel bij tijd en wijle) kunnen zich afsluiten voor elkaar en de wereld. Daarom vind ik een buurtcentrum waar kopjes koffie worden gedronken is helemaal geen gek idee. Wat is er raar aan als mensen met goede wil samen komen om elkaar te leren kennen? Indien meer mensen kopjes thee zouden drinken met elkaar dan zou er mijns inziens meer samenhorigheid en verbondenheid zijn.
  Het verbindt.
  En nu ik toch met mijn stokpaardje bezig ben. Inburgeren en integreren kunnen statushouders, taalcoaches en maatschappelijke coaches niet alleen. Daar zijn meer Nederlanders voor nodig. Samen. Onder het genot van een kopje thee of koffie lukt dat nog beter.

  En nee …ik ga nu niet in op wat je schrijft op de Vluchtelingenprobematiek ( de grote stromen mensen.) Daar weet ik geen oplossing voor. Ik kies ervoor om niet naar verdeeldheid te kijken. Gelukkig zit ik niet in de politiek.

  Alsjeblieft, Jacques, onderschat het bij elkaar komen om een kopje thee of koffie te drinken niet. Zondagavond kwamen mijn taalmaatje en zijn vrouw voor het eerst bij mij in huis. Een grote maar tevens kleine stap voor beiden. We dronken …thee;-)
  @ heeft nieuw blogbericht in de steigers.

  Hm, waarschijnlijk is dit niet de plek om te zeuren over thee drinken, terwijl jij het ook over andere zaken hebt? Excuses hiervoor, echter het spijt mij niet dat ik even mijn visie hier neerpoot.

  Kopje thee of koffie,Jacques :-)?
  Dank je wel:-)

  Reply
 3. Dag Tilly,

  Heel veel dank voor jouw uitgebreide reactie.
  Allereerst hoef jij geen excuses te maken voor datgene wat jij schrijft. Alles heeft z’n reden en betekenis, ook jouw woorden.

  Of Job Cohen hypocriet is, weet ik niet, wel dat hij een politicus is. Politici denken en handelen altijd vanuit partijpolitieke en/of persoonlijke belangen. Op zich is daar niets mis mee, ware het niet dat zij volksvertegenwoordigers of bestuurders van samenlevingen zijn. Hun rol is een geheel andere dan die van jou of mij. Ook daar is niets mis mee.
  Het gaat er natuurlijk om in hoeverre het persoonlijke morele kompas in overeenstemming is met datgene wat je uitdraagt, doet of juist nalaat te doen. Dat is voor ieder mens verschillend.

  Mensen ontmoeten en met elkaar de dialoog aangaan werkt louterend en het biedt perspectief op een mooie samenwerking (of -leving). In onze cultuur is het vrij normaal dat wij dit doen bij het drinken van een kopje thee/koffie of zelfs iets sterkers 🙂
  Buurtcentra zijn gelegenheden bij uitstek waar dit soort ontmoetingen plaatsvinden. In mijn beleving zouden daar alle mensen welkom moeten zijn, zowel de theedrinkers als de azijnpissers (zoals Job Cohen andersdenkenden kwalificeert). Juist daarmee triggerde hij mij om er iets over te schrijven.

  Jij zegt: “gelukkig zit ik niet in de politiek”.
  Ik prijs me daar ook altijd gelukkig voor.
  In het woord politiek schuilt al de tegenstelling, of zou het tegenstrijdigheid kunnen zijn?

  Politici kunnen heel oprecht en overtuigd hun verhaal doen in een debat. Tegelijkertijd zijn ze ook heel erg soepel, oprecht en met overtuiging om datzelfde verhaal opeens totaal tegenstrijdig met het eerdere verhaal te vertellen. Hieraan ten grondslag liggen meestal partijpolitieke en/of persoonlijke belangen. Dat is erg moeilijk in te schatten.

  Job Cohen straalde die tegenstrijdigheid uit. Alleen was hij zich daar (waarschijnlijk) niet altijd van bewust.

  Met jou zou ik zeker een kopje koffie, thee of iets sterkers drinken Tilly 🙂

  Groet,
  Jacques

  Reply
 4. 🙂 Beste Jacques,

  Dank voor je respons. Ja, ik kan
  mij toch wel in je antwoord vinden.
  Ik laat het nog even sudderen.
  Oké. In gedachten drink ik even rustig een kopje thee of koffie met je. Nee, dank je iets sterkers is niet aan mij besteed.
  Met vriendelijke groet,
  Tilly … die je wel nog meer aan het denken zet. Echter, daar is niets mis mee.

  Reply
 5. In mijn (Belgische) buurt een opvangcentrum voor recente vluchtelingen op een oud-militair domein. De wagen wordt organisatorisch en administratief getrokken door het Rode Kruis. De Belgische afdeling van de PVDA (is zowat de zusterpartij van de Nederlandse SP) heeft meteen samen met meerdere sociale organisaties in de omgeving van het centrum, een boel zaken opgezet om het de vreemdelingen een ‘beetje’ naar de zin te maken.
  Dat gaat verder dan een kop thee. Er is een voetbalploeg, men gaat in kleine groepen naar concerten, film, eerste klasse voetbal, et cetera. Er is een groep die aan schilderen doet. Het heeft meegebracht dat een groep vluchtelingen straatvuil (blikjes en dat soort dingen) staan op te ruimen in de betreffende gemeente of oudere mensen die geholpen worden bij het lente-onderhoud van hun tuintjes. Daar dus geen azijnpissers. Anderzijds zijn er ook de emoties reeds enkele keren opgeflakkerd. Zo hebben, wellicht, de echte azijnpissers, een hall in de fik gestoken waarin kleding lag opgestapeld. Ook is er een groep vluchtelingen in de clinch gegaan omwille van ergernis om een vrouw die zich even over de site bewoog zonder hoofddoek. In ieder geval ben ik het idee toegedaan dat een kop thee het eerste middel is om tot elkaar te komen. Daar heb ik als Belg Job niet voor nodig. *smile*
  Groetjes,
  Jean

  Reply
 6. Heel mooi initiatief Jean. Op die manier gebeurt er tenminste iets zinvols. Wie weet, is het straatvuil afkomstig van de azijnpissers of van de tegenstanders?

  Als ik lees hoe dat bij jullie wordt opgepakt, is het maar goed dat politici en bestuurders zover mogelijk uit de buurt blijven. Voor je het weet is de thee verzuurd 🙂

  Reply

Laat een bericht achter.