Typhoonse logica

willemke-grootTyphoon is weer in het nieuws. Onze vriendelijke rapper, Glenn de Randamie, heeft zijn woord gehouden. Hij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een ‘app’ waarmee burgers etnische profilering door de politie kunnen melden. Dat kwam hij melden bij Mathijs van Nieuwkerk aan tafel in DWDD.
We weten het allemaal nog wel. De vrolijke rapper was in mei staande gehouden door de politie, terwijl hij met zijn nieuwe auto rondreed in Zwolle. Een van de politiemensen was zo eerlijk om te zeggen dat de huidskleur, naast de dure auto die hij reed, mee had gewogen in het uitvoeren van een controle. Typhoon stuurde daarover een tweet de wereld in.
Social Media werd vervolgens overstelpt en een leger BN-ers aan de Heilige Praattafels van onze nationale TV, deden hun woordje. Politici konden niet achterblijven. Er werd schande gesproken over deze vorm van etnisch profileren door dé politie. Sommigen namen het woord ‘walgelijk’ in de mond en er werd niet geschroomd om deze controle te scharen onder discriminatie en racisme. Conclusie van de schreeuwers: de Nederlandse politie discrimineert massaal en racisme is er aan de orde van de dag. De korpsleiding van de Nationale Politie kwam niet verder dan een schamel: ‘ja, het komt voor, het is vreselijk dat het gebeurt, en, we gaan er gezamenlijk aan werken om dit fenomeen uit te bannen.’

Typhoon wilde met zijn actie slechts bereiken dat hij door iedereen als mens zou willen worden gezien en niet als iemand met een donkere huidskleur. Deze Typhoonse logica vertoont echter een tegenstrijdigheid. Mensen hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde huidskleur. In Nederland lopen heel wat kleurtjes rond, van heel erg blank tot heel erg donker en van alles wat daartussen ligt. Typhoon kan dat wel denken maar ik kan hem moeilijk zien als een witte of blanke landgenoot. Natuurlijk zie ik dat hij een mens is. In de logica van mijn denken – en dat van ieder mens – zit nu eenmaal verwerkt dat hersens onderscheid maken tussen kleur. Typhoon zal mij zien als een witte of blanke man. Hij zal zelf altijd dat onderscheid maken. Overigens snap ik wel wat hij bedoelt. Er wordt etnisch geprofileerd, er is discriminatie en racisme. Onder de hele bevolking, over de hele wereld, van welke huidskleur dan ook. Dat het nu over dé Nederlandse politie gaat, heeft puur te maken met het incident, niet meer en niet minder.

Zoals gebruikelijk haalde Matthijs van Nieuwkerk nog wat fotomateriaal tevoorschijn en rakelde daarmee de tweet uit mei van dit jaar en de gevolgen ervan dunnetjes op. Doet het altijd goed op tv, want een saai verhaal hoe een app werkt, is niet goed voor de kijkcijfers. Er moet wel iets van sensatie in. Mooie bijkomstigheid: de kijker snapt waarover het ook weer ging, nietwaar?  Kijkers zijn niet allemaal zo slim als ze denken te zijn?
Daarbij komt dat een half jaar in tv-land heel erg lang is en al helemaal in relatie tot die van 140 tekens op de digitale snelweg.

Er vielen mij een paar opmerkelijke details op tijdens de uitzending:

1. Bij het tonen van een foto van de auto waarin Typhoon destijds werd staande gehouden, zei de rapper lachend: ‘met een enorme patserbak, zoals je ziet.’ Mathijs reageerde lachend: ‘ja, zeg dat wel’, waarna Typhoon en het publiek luidkeels mee lachten.
2. Mathijs van Nieuwkerk verwees naar een filmpje van politieman Frank de Vetter, die hij Frank Visser noemde. Waarschijnlijk was hij in de war met de rijdende rechter. Zou zomaar kunnen, er zijn ook zoveel verschillende programma’s?
3. Hij wist ook niet meer de naam van de doelman van Feyenoord (Kenneth Vermeer), die ook in een van de getoonde filmpjes voorkwam.
4. Typhoon liet op een vraag van van Nieuwkerk weten sinds die beruchte keer in mei niet meer etnisch geprofileerd te zijn geweest. Hij moest wel even nadenken vooraleer hij antwoord gaf.

Mocht er onverhoopt een politieman aan tafel hebben gezeten en een dergelijke opmerking over de auto hebben gemaakt, dan waren de rapen opnieuw gaar. Ze zouden gegarandeerd overgekookt hebben.
Mathijs had wel ergens iets gehoord over dat verhaal van politieman Frank de Vetter, en dat was het dan ook. Dat hij een verkeerde naam noemde, zei hem vergeven, maar dat hij liet blijken erg weinig over de inhoud te weten en niet eens doorhad dat de auteur in het artikel zélf aangaf dat hij chargeerde, was wel erg zwak.

Enfin, het onderwerp had weer even de aandacht. Daar gaat het toch om, nietwaar?
Tafeldame Nynke de Jong was zo slim om nog net voor het sluiten van het item ter tafel te brengen dat het neerkomt op de wederzijdse bejegening van politieagent en gecontroleerde. Daarmee sloeg ze natuurlijk de spijker op zijn kop. Het is wel te hopen dat zij daarmee bedoelde dat bejegening door mensen altijd wederkerig is. Ben je nors en onvriendelijk, krijg je een norse en onvriendelijke reactie. Dat geldt dus voor de agent die de gecontroleerde aanspreekt als voor de gecontroleerde die de agent aanspreekt. Heb je als gecontroleerde van nature een hekel aan gezag, dan zal je dat ongemerkt uitstralen. De ander reageert daar ongemerkt op. Zo werkt dat nu eenmaal in de natuur.
Natuurlijke wetmatigheden zijn alom tegenwoordig in ons leven, alleen is zich daar niet iedereen van bewust.
Ze zorgen er wel voor hoe wij ons persoonlijk gedragen. Verdieping in zo’n thema vergt veel tijd en zelfreflectie. Dat lukt nooit tijdens zo’n controlemoment en al helemaal niet binnen de strekking van 140 tekens op Twitter of na een kwartiertje kletsen bij Mathijs aan tafel.

Dit is een hele andere benadering dan de logica van rapper Typhoon.

Laat een bericht achter.